Wyzwanie: Uczenie jak się uczyć.

 

Rozwiązanie: Rozwój tej umiejętności poprzez stosowanie nowoczesnych i atrakcyjnych dla każdego dziecka metod i technik efektywnej nauki. Dziecko nie tylko zdobywa umiejętność uczenia się, ale uświadamia sobie i wybiera, które z metod są dla niego najlepsze.

 

Wyzwanie:  Rozwijanie systematyczności jako umiejętności niezbędnej do osiągania celów.

 

Rozwiązanie: Wsparcie w organizowaniu i planowaniu procesu uczenia się (stopniowe przechodzenie od kontroli do samokontroli ze strony dziecka).

 

Wyzwanie:  Wsparcie rozwoju indywidualnych zdolności dziecka.

 

Rozwiązanie: Wsparcie dostosowane do potrzeb dziecka (w oparciu o programy współtworzone przez rodzica - dziecko - opiekuna edukacyjnego/specjalistę).

 

WYZWANIA I NASZE ROZWIĄZANIA

czyli o wyzwaniach stojących przed rodzicem oraz dzieckiem w procesie edukacyjnym

Indywidualny opiekun wraz ze specjalistami pomogą sprostać tym oraz wielu innym wyzwaniom edukacji Państwa dziecka. Wspólnie z Klientem tworzymy "skrojony na miarę" plan wsparcia dostosowany do konkretnych, zmieniających się potrzeb i oczekiwań. Naszym zadaniem jest towarzyszenie dziecku w drodze rozwoju edukacyjnego.

Wyzwanie: Budowanie motywacji wewnętrznej dziecka do nauki i rozwijania zdolności.

 

Rozwiązanie: Regularna informacja zwrotna dla dziecka i rodzica dotycząca postępów, obszarów wymagających dalszego rozwoju (od informacji zwrotnej do samooceny).

 

Wyzwanie: Wspomaganie umiejętności koncentracji uwagi oraz zapamiętywania i odpamiętywania określonych informacji.

 

Rozwiązanie: Wykorzystanie różnorodnych metod koncentrowania uwagi oraz technik mnemicznych.

 

Wyzwanie: Zarówno przyjemne, jak i efektywne spędzanie czasu po szkole.

 

Rozwiązanie: Odbiór dziecka ze szkoły przez opiekuna edukacyjnego; po powrocie do domu dobranie formy odpoczynku zgodnie z potrzebami

i preferencjami dziecka; monitorowanie procesu wypełniania obowiazków dziecka jako ucznia (odrabianie zadań, przygotowywanie się do lekcji); wspomaganie tego procesu (wspomaganie zdolności skupiania uwagi, pamięci); inspirowanie do poszerzania wiedzy i umiejętności.