Opinia na temat oferty edukacyjnej KSZTAŁTOWNI

 

 

Propozycja firmy edukacyjnej KSZTAŁTOWNIA jest adresowana do rodziców, którzy – dbając o wszechstronny rozwój dziecka – poszukują wsparcia ekspertów.

 

Przygotowanie zawodowe twórców i pracowników KSZTAŁTOWNI gwarantuje wysoki poziom działań, których podstawową zaletą jest zindywidualizowanie procesu wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży (uczniów ze różnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, uczniów szczególnie uzdolnionych).

 

Autorzy tej oferty (oprócz wielotorowości oddziaływań) zapewniają właściwy kierunek pracy: od rzetelnej diagnozy zdolności i możliwości edukacyjnych uczniów do współtworzenia ścieżki edukacyjnej przez rodziców, uczniów i ekspertów. Wiążą oni swoje projekty bezpośrednio z programem szkolnym, zwracając uwagę na motywację ucznia do

nauki, rozwijanie procesów uwagi, procesów pamięciowych, wspomaganie innowacyjności.

 

Oferta KSZTAŁTOWNI obejmuje zajęcia indywidualne oraz zajęcia grupowe (świetlica edukacyjna, warsztaty). Uwzględnienie wpływu grupy rówieśniczej w procesie edukacyjnym, także poza szkołą, sprzyja prawidłowemu rozwojowi społecznemu uczniów.

 

Analizując ofertę KSZTAŁTOWNI z perspektywy stosowanej psychologii rozwojowej, należy dodać, że jest ona bardzo ciekawa, poprawna merytorycznie i ze wszech miar zasługuje na poparcie. Odpowiedzialność, wykształcenie i wieloletnie doświadczenie twórców KSZTAŁTOWNI gwarantuje profesjonalną usługę, którą bez zastrzeżeń mogę polecić.

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Barbara Bokus