Cennik

Galeria

NASZA HISTORIA

czyli co składa się na nasze doświadczenie i jak narodziła się idea Kształtowni

JAROSŁAW LIGĘZA    

 

Jestem psychologiem, trenerem i coachem. Prowadzę zajęcia dla uczniów i nauczycieli wielu polskich szkół. Blisko dziesięć lat temu rozpocząłem prowadzenie warsztatów dla dzieci w różnym wieku – najpierw przedszkolaków, potem dzieci starszych i młodzieży.

W Małopolskim Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli przy Ośrodku Twórczej Edukacji Kangur w Krakowie przez blisko 10 lat przeprowadziłem setki szkoleń dla kilku tysięcy nauczycieli w całej Polsce. Jestem specjalistą w zakresie psychodydaktyki kreatywności i pracy z dzieckiem zdolnym. W skrócie – pomagam nauczycielom prowadzić lekcje w atrakcyjny i efektywny sposób. W oparciu o swoje doświadczenia, opinie setek nauczycieli oraz moje obserwacje jednego jestem pewien – pomimo często najlepszych intencji - nauczyciele nie są w stanie prowadzić zajęć szkolnych w sposób, jaki chcieliby to robić. Ciężko jest poświęcić każdemu dziecku tyle czasu ile to możliwe, trudne jest w warunkach szkolnych dostosowanie sposobu nauczania do preferencji, zdolności każdego ucznia. Wciąż wierząc, że warto szkolić w tym zakresie nauczycieli jednocześnie doszedłem do wniosku – chcąc osiągnąć namacalny efekt trzeba rozwijać zainteresowania i zdolności dzieci również poza szkołą, ale w zgodzie z nią i jej programem oraz wymaganiami.

 

W momencie pojawienia się tej refleksji rozpoczęło się tworzenie KSZTAŁTOWNI. Najpierw idei, która zainspirowała nas do działania, a teraz miejsca, do którego zapraszamy dzieci wraz z rodzicami.