NASZA MISJA  czyli o tym, co motywuje nas do działania

Naszą misją jest mądre i efektywne wspieranie dzieci w ich rozwoju edukacyjnym, aby w pełni mogły korzystać ze swojego potencjału. Pomagamy rozpoznać i kształtować zainteresowania, zdolności dzieci.

 

Poprzez autorskie programy rozwijamy ciekawość poznawczą, poczucie kompetencji, motywację do zdobywania wiedzy, umiejętność skutecznego uczenia się.

 

Pomagamy rodzicom kształtować wizję mądrej i skutecznej ścieżki edukacyjnej dziecka poprzez systematyczną informację zwrotną dotyczącą jego postępów I obszarów rozwojowych.

 

Bardzo doceniamy znaczenie szkoły w rozwoju społecznym dziecka. Doceniamy również zaangażowanie wielu kompetentnych nauczycieli, których spotkaliśmy na naszej drodze zawodowej. Jako osoby mocno związane z edukacją zauważamy jednak, że w realiach polskiej szkoły mało prawdopodobne jest efektywne wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka.

 

Bliskie są nam wskazania płynące z najnowszych teorii psychologii rozwojowej, że czas wolny dziecka przeznaczony na zabawę jest istotny w jego rozwoju. Dlatego chcemy zaproponować zbilansowany plan czasu pozaszkolnego między zabawą a obowiązkami.

 

Rodzic i dziecko, ze wsparciem opiekuna edukacyjnego, współtworzą proces edukacyjny.

 

Potencjał wspieranego przez nas dziecka jest dostrzeżony i wzmocniony.

 

Współpraca opiekun - dziecko - rodzic, krok po kroku,  prowadzi ku dostosowaniu procesu edukacyjnego do potrzeb dziecka.

NASZA  WIZJA

Dziecko wraz z opiekunem edukacyjnym indywidualnie przygotowuje się do lekcji i atrakcyjnie spędza czas.

 

Dziecko w kontakcie z opiekunem edukacyjnym oraz na warsztatach w grupie rozwija swoje zdolności.

 

Rodzic po powrocie z pracy może w dowolny sposób spędzać czas z dzieckiem.